ТЕМІР ЖОЛДАР ҚҰРЫЛЫСЫ

Темір жолдар құрылысы Қазақстан Республикасының экономикасының маңызды стратегиялық даму бағыттарының бірі болып табылады. Концерн «Найза Құрылыс» темір жолдарды жоғары мамандандырылған кәсіби мамандар, инженерлер мен жұмыскерлердің салуы бойынша құрылыс жобаларын қамтамасыз етеді, олардың мемлекеттік маңызы бар нысандарда көп жылдық тәжірибелері бар және олар құрылыстың ең жаңа технологияларын енгізуге қабілетті.

  • Жер қазу жұмыстарын орындау, оның ішінде, үйіндіні жабу немесе шұңқырлар дайындау, жұмыс аумағында топырақты тасымалдау, тығыздау (трамбовка) немесе жер жабынын құрғату қажеттілігін жүзеге асыру (жер асты суларын бұру).
  • Жасанды құрылымдарды салу (су шығару құбырларын тарту, су бұру астауларын, жол өтпелерін салу)
  • Жолдың жоғарғы құрылсын жүргізу, яғни балластты призма қалыптастыру, рельс аты негіздемесін төсеу (шпал), рельстерді төсеу және бекіту, бағдар ауыстырғыштарын төсеу.
  • Жолды балласттау және түзету.
  • Теміржол өтпелеріндегі құрылғы.
  • Жолдар мен бағдар ауыстырғыштарын орталықтандыру, өтпелерге автоматика орнату, бағдар ауыстырғыштарын қардан тазалау жүйелерімен жабдықтау.
  • Байланыс желісін қайта орнату.
  • Ғимараттар, құрылымдар, платформалар, жоғарғы жолдарды орналастыру.